ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต

ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต

เขียนโดย Super User

สังฆมณฑลราชบุรีจัดฉลอง 350 ปีมิสซังสยาม วันแพร่ธรรมสากและวันคริสตชนฆราวาสไทย
สังฆมณฑลราชบุรีจัดฉลอง 350 ปีมิสซังสยาม
วันแพร่ธรรมสากและวันคริสตชนฆราวาสไทย
  
   วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2019 สังฆมณฑลราชบุรีจัดงานฉลอง 350 ปีมิสซังสยาม วันแพร่ธรรมสากลและวันคริสตชนฆราวาสไทย  "ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต" ณ อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก จ.สมุทรสงคราม โดยมีพระสังฆราชยอห์น บอสโกปัญญา  กฤษเจริญ พระสังฆราชซิลวีโอสิริพงษ์  จรัสศรี คุณพ่อนิโคลาส เจ้าคณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส แขวงประเทศไทย ให้เกียรติมาเป็นประธานและร่วมงาน พร้อมด้วยบรรดาพระสงฆ์ นักบวช คริสตชนจำนวน 1400  คน​

เขียนโดย Super User

วัดซอนต้าจัดอบรม "การประกาศข่าวดีแบบตัวต่อตัว"วัดซอนต้าจัดอบรม "การประกาศข่าวดีแบบตัวต่อตัว"
           วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2019 โอกาสปีแพร่ธรรมสังฆมณฑลราชบุรี คุณพ่อสุเทพ ภูผา เจ้าอาวาสวัดบุญอังเยลา ซอนต้า จัดอบรมสัตบุรษ หัวข้อ “การประกาศข่าวดีแบบตัวต่อตัว” โดยมีคุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ เป็นวิทยากรให้ความรู้ มีผู้เข้าร่วมจำนวน​ 19 ท่าน

เขียนโดย คุณครูกฤติยา อุตสาหะ

แบ่งปันประสบการณ์ชีวิต "ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต"แบ่งปันประสบการณ์ชีวิต "ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต"
           กิจกรรมการเรียนรู้ โรงเรียนศิษย์พระคริสต์ ชมรมผู้สูงอายุ สังฆมณฑลราชบุรี ครั้งที่ 2 "หัวข้อศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต" วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2019 ณ ห้องประชุม ร.ร.เทพินทร์พิทยา วัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้อง โดยคุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ และคริสตชนใหม่​ พี่เลี้ยงRCIA​ กลุ่มองค์กร ของอาสนวิหารแม่พระบังเกิด​ บางนกแขวกร่วมแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตศิษย์พระคริสต์ศิษย์ธรรมทูต​ มีผู้สูงอายุมาร่วมกิจกรรมวันนี้จำนวน​ 55​ ท่าน

เขียนโดย Super User

สตรีสังฆมณฑลราชบุรี ศึกษาไตร่ตรอง​สมณลิขิต​ Maximum​ Illud​สตรีสังฆมณฑลราชบุรี ศึกษาไตร่ตรอง​สมณลิขิต​ Maximum​ Illud​
          วันพุธที่ 11 กันยายน 2019 โอกาสสัมมนาสตรี​ สังฆมณฑลราชบุรี​ ณ​ อาสนวิหารแม่พระบังเกิด​ บางนกแขวก คุณพ่อวัชศิลป์​ กฤษเจริญ นำไตร่ตรอง​สมณลิขิต​ เตือนใจ​​ Maximum​ Illud​ ของพระสันตะปาปา​ เบเนดิกต์ที่​ 15​ มีผู้เข้าร่วม​จำนวน​ 45 ท่าน

เขียนโดย Super User

สัตบุรุษวัดซอนต้าแสวงบุญอยุธยา โอกาส 350 ปีมิสซังสยามสัตบุรุษวัดซอนต้าแสวงบุญอยุธยา โอกาส 350 ปีมิสซังสยาม
        วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2019 คุณพ่อสุเทพ ภูผา เจ้าอาวาส นำซิสเตอร์และสัตบุรุษวัดนักบุญอังเยลา ซอนต้า จำนวน คน 35 เดินทางไปแสวงบุญ ณ วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา ในโอกาส 350 ปีมิสซังสยามและปีแพร่ธรรมสังฆมณฑลราชบุรี

เขียนโดย สถาบันพัฒนาฆราวาสสังฆมณฑลราชบุรี

อบรม "การประกาศข่าวดีแบบตัวต่อตัว"อบรม "การประกาศข่าวดีแบบตัวต่อตัว"
             ฝ่ายอภิบาลโดยคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อฆราวาส สังฆมณฑลราชบุรี ได้จัดอบรมหัวข้อ "การประกาศข่าวดีแบบตัวต่อตัว" ขึ้น สำหรับคริสตชนผู้สนใจ หรือปรารถนาเป็นผู้ประกาศข่าวดีในโอกาสปีแพร่ธรรมของสังฆมณฑลราชบุรี (ตุลาคม 2018-2019)​ เพื่อเรียนรู้ทักษะการประกาศข่าวดีตามแบบอย่างของพระเยซูเจ้า และปลุกจิตสำนึกถึงหน้าที่ประกาศข่าวดี ที่ได้รับมาเมื่อรับศีลล้างบาป โดยมีคุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ เป็นวิทยากร

เขียนโดย ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ แปล

สารของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส สำหรับวันแพร่ธรรมสากล 2019

ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต : พระศาสนจักรของพระคริสต์ พันธกิจในโลก

 

พี่น้องชายหญิงที่รัก
     
สำหรับเดือนตุลาคม 2019 นี้ พ่อขอให้พระศาสนจักรทั่วโลกตระหนักและอุทิศตนด้านธรรมทูตโอกาสที่ระลึกถึง 100 ปี ของสมณลิขิต Maximum Illud ของสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 15 (เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 1919) ทรงมองการณ์ไกลแบบประกาศก ทำให้พ่อตระหนักถึงความสำคัญแห่งการฟื้นฟูการอุทิศตนด้านธรรมทูตของพระศาสนจักร กระตุ้นงานการเทศน์และนำความรอดพ้นของพระเยซูคริสตเจ้าผู้ทรงสิ้นพระชนม์ และกลับคืนชีพอีกมาสู่โลก

เขียนโดย Super User

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์สังฆมณฑลแสวงบุญอยุธยาเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์สังฆมณฑลแสวงบุญอยุธยา
          วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2019 คุณพ่อสุรชาติ แก้วเสนีย์ จิตตาธิการบุคลากรประจำศูนย์สังฆมณฑลราชบุรี นำสมาชิกจำนวน 25 คน แสวงบุญ ณ วัดนักบุญยอแซฟ จ.พระนครศรีอยุธยา ในโอกาส 350 ปีมิสซังสยาม และปีแพร่ธรรมสังฆมณฑลราชบุรี โดยมีคุณพ่อไพศาล ยอแซฟ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์การเริ่มต้นพระศาสนจักรในประเทศไทย นำชมสถานที่สำคัญต่าง ๆ

เขียนโดย อ.ธัญญา ศิโรรัตน์ธัญโชค

คณะพระเมตตาสังฆมณฑลราชบุรี ทำกิจเมตตา ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 จังหวัดราชบุรีคณะพระเมตตาสังฆมณฑลราชบุรี ทำกิจเมตตา ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 จังหวัดราชบุรี
            วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2019 คุณพ่อวิชาญ กิจเจริญ จิตตาธิการนำสมาชิกคณะพระเมตตา สังฆมณฑลราชบุรี ทำกิจเมตตาในโอกาสฉลอง 350 ปีมิสซังสยาม และปีแพร่ธรรมพิเศษ สังฆมณฑลราชบุรี ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 จังหวัดราชบุรี โดยมีผู้อำนวยการศูนย์ฝึกฯ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ แนะนำภารกิจของศูนย์ฝึกฯ และรับมอบเงินจัดเลี้ยงอาหารกลางวันเยาวชนชายหญิงในศูนย์ฝึกรวม 190 คน