สังฆมณฑลราชบุรีจัดฉลอง 350 ปีมิสซังสยาม วันแพร่ธรรมสากและวันคริสตชนฆราวาสไทย

ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต

เขียนโดย Super User

สังฆมณฑลราชบุรีจัดฉลอง 350 ปีมิสซังสยาม วันแพร่ธรรมสากและวันคริสตชนฆราวาสไทย
สังฆมณฑลราชบุรีจัดฉลอง 350 ปีมิสซังสยาม
วันแพร่ธรรมสากและวันคริสตชนฆราวาสไทย
  
   วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2019 สังฆมณฑลราชบุรีจัดงานฉลอง 350 ปีมิสซังสยาม วันแพร่ธรรมสากลและวันคริสตชนฆราวาสไทย  "ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต" ณ อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก จ.สมุทรสงคราม โดยมีพระสังฆราชยอห์น บอสโกปัญญา  กฤษเจริญ พระสังฆราชซิลวีโอสิริพงษ์  จรัสศรี คุณพ่อนิโคลาส เจ้าคณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส แขวงประเทศไทย ให้เกียรติมาเป็นประธานและร่วมงาน พร้อมด้วยบรรดาพระสงฆ์ นักบวช คริสตชนจำนวน 1400  คน​

ภาพข่าว :::: ชุดที่ 1 :::: ชุดที่ 2 :::: ชุดที่ 3 :::: ชุดที่ 4 :::: โดย พนิดา  แหวกวารี
             :::: ชุดที่ 5 :::: โดย คุณรณยุทธ  ทรัพย์เย็น
             :::: ชุดที่ 6 :::: โดย คณะซิสเตอร์ ผู้รับใช้ฯ

  

        สังฆมณฑลราชบุรี ได้ตอบรับนโยบายการเตรียมฉลอง 350 แห่งการสถาปนามิสซังสยาม โดยเริ่มตั้งแต่งานชุมนุมเคารพศีลมหาสนิทระดับสังฆมณฑล ในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2017 ณ วัดนักบุญเทเรซา ห้วยกระบอก บ้านโป่ง ราชบุรี ภายใต้คำขวัญว่า "ศีลมหาสนิท ศูนย์กลางชีวิตศิษย์พระคริสต์ วานนี้ วันนี้ และตลอดไป"

นับจากวันนั้น คณะกรรมการเตรียมเฉลอง 350 มิสซังสยาม สังฆมณฑลราชบุรี ได้ดำเนินการสานต่อแนวทางที่ได้กำหนดไว้ดังนี้​ คือ
    1. จัดการปลุกจิตสำนึกของการเป็นศิษย์พระคริสต์ด้วยการจัดการศึกษา สมณลิขิตเตือนใจ “จงชื่นชมยินดี” ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเกี่ยวกับการเรียกให้เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ โดยมีผู้พระสงฆ์ นักบวช และคริสตชนฆราวาสเข้าร่วมศึกษาและไตร่ตรองสมณลิขิต จำนวน 308 คน
    2. ศูนย์คริสตศาสนธรรม ราชบุรี ได้ออกพบปะและปลุกจิตสำนึกการมาวัดวันอาทิตย์ให้กับคณะครูและนักเรียนคาทอลิกให้กับทุกโรงเรียนทั้งของคณะนักบวชและของสังฆมณฑล
    3. ทีมอบรมของสังฆมณฑลได้จัดฟื้นฟูจิตใจให้กับคริสตชน โดยให้ความรู้เรื่อง​การฉลอง 100 ปีของสมณลิขิต​ Maximum​  lllud​ การฉลอง​ 350​ ปีมิสซังสยาม​  ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของแต่ละวัดและฟื้นฟูหลักปฏิบัติ​ของคริสตชน​ใน​ หัวข้อ​ “เรารักพระบัญญัติของพระศาสนจักร” จำนวน 31 วัด มีคริสตชนเข้าร่วมฟื้นฟูจิตใจในโครงการนี้จำนวน 1,612 คน และได้รณรงค์ให้สวดสายประคำธรรมทูตเพื่อการประกาศข่าวดีในโลก โดยแจกสายประคำให้คริสตชนสังฆมณฑลราชบุรีไปสวดภาวนาจำนวน 1800 สาย
    4.ทีมอบรมของสังฆมณฑลได้จัดการฝึกอบรม​หัวข้อ​"การประกาศข่าวดีแบบตัวต่อตัว" โดยแบ่งการฝึกอบร มออกเป็น 3 เขต​ มีผู้คริสตชนเข้ารับการฝึกอบรมเป็นผู้ประกาศข่าวดีจำนวน 195 คน
    5.บรรดาคณะนักบวชและกลุ่มองค์กรฆราวาส ได้จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสนี้อย่างเข้มข้น ทั้งด้านการอบรมให้ความรู้ การแสวงบุญ การทำกิจเมตตา และเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตด้วยการสวดภาวนา​เฝ้าศีลร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงกัน

    จุดประสงค์สำคัญของการเฉลิมฉลองในวันนี้เพื่อเป็นการขอบพระคุณพระเจ้าและประกาศเจตนารมณ์ในการสานต่องานของบรรดาธรรมทูตและฆราวาสในอดีตที่ได้ร่วมกันสร้างสังฆมณฑลของเราให้เป็นหนึ่งเดียวกันมาจนถึงวันนี้ ภายใต้คำขวัญ “ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต” โดยกิจกรรมในวันนี้​ ได้แบ่งเป็น 4 ช่วง คือ

    พิธีเปิดและการแสดงประวัติ เรื่อง 350 ปี มิสซังสยาม สู่เขตคาม ราชบุรี ศิวิไลซ์ เป็นการแสดงถึงความเป็นมาของการเป็น “ศิษย์พระคริสต์” ของสังฆมณฑลราชบุรี โดยการนำเสนอเป็นการแสดงประกอบดนตรี ดำเนินการโดยฝ่ายการศึกษาของสังฆมณฑล และนิทรรศการ เล่าขานประวัติศาตร์ “วันวาน..ที่คิดถึง” ดำเนินการโดยสำนักงานสังฆมณฑลราชบุรี

    ช่วงที่สองเป็นการ​ “เจริญชีวิตเป็นศิษย์พระคริสต์" ด้วยกิจศรัทธา​ 4 ประการ​ ​2  จุดประสงค์​ คือ การเฝ้าศีลมหาสนิทและภาวนาเพื่อบรรดาธรรมทูต​โอกาส​ 350​ ปี​มิสซังสยาม​ และการสวดสายประคำธรรมทูตและการเดินรูป" ทางแห่งไม้กางเขน" เพื่อการประกาศข่าวดีทั่วโลก

    ช่วงที่สาม​เป็น​ช่วงเวลาของ“ประกาศข่าวดีใหม่” เป็นการนำเสนอกิจกรรมของหน่วยงานและองค์กรฆราวาสจำนวน 22 บูธ และการประชาสัมพันธ์และหา​กระแสเรียกของคณะนักบวชชายหญิงจำนวน 9 คณะ

    ช่วงสุดท้าย​ เป็นช่วงเวลาแห่งการขอบพระคุณพระเจ้า​ในพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสเฉลิมฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม ในโอกาสนี้พระสังฆราชยอห์น บอสโกปัญญา  กฤษเจริญ  ได้มอบรูปแม่พระไทย​ อันเป็นสัญลักษณ์ของสังฆมณฑลราชบุรี​แด่คุณพ่อนิโคลาส  เจ้าคณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส แขวงประเทศไทย เพื่อขอบคุณที่คณะ MEP ได้เป็นผู้บุกเบิก ดูแลกลุ่มคริสตชนในสมัยแรกของสังมณฑลราชบุรี จนได้มอบให้คณะซาเลเซียนสืบสานงานต่อและสืบทอดมาถึงคณะสงฆ์พื้นเมือง​ และคุณพ่อนิโคลาส ได้มอบเทียนให้กับคุณพ่อวิโรจน์  เสียงไพเราะ ประธานคณะสงฆ์ราชบุรี เพื่อเป็นสัญลักษณ์ถึงการสานต่องานเผยแผ่ความเชื่อให้กับสงฆ์สังฆมณฑลราชบุรีดูแลต่อไป