ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต

ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต

เขียนโดย ศูนย์สังคมพัฒนาสังฆมณฑลราชบุรี

คณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ ลงพื้นที่เยี่ยมเด็กพิการไร้สัญชาติคณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ ลงพื้นที่เยี่ยมเด็กพิการไร้สัญชาติ
      วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯราชบุรีพร้อมกับซิสเตอร์วิไลวรรณ ยนปลัดยศ และเยาวนารี คณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ ลงพื้นที่เยี่ยมเด็กพิการไร้สัญชาติ ผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

เขียนโดย คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสตรีฯ

สตรีศิษย์ธรรมทูต ประจักษ์พยานการประกาศข่าวดีสตรีศิษย์ธรรมทูต ประจักษ์พยานการประกาศข่าวดี
         วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2019 คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสตรีจัดอบรมสัมมนาสตรีสังฆมณฑลราชบุรี หัวข้อ "สตรีศิษย์ธรรมทูต ประจักษ์พยานการประกาศข่าวดี" ณ วัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้อง ผู้เข้าร่วมสัมมนา 50 คน ในช่วงเช้าคุณพ่อประสิทธิ์ รุจิรัตน์ พูดคุยให้ข้อคิดการดำเนินชีวิตตามแนวคิดของท่านน.เทเรซาแห่งกัลกัตตาในการทำสิ่งเล็ดๆแต่ทำด้วยความรัก การเป็นผู้สุภาพ การยิ้ม การหัวเราะ และการแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตของซิสเตอร์ประพิศ ซิสเตอร์ สุดาทิพย์ ซิสเตอร์นิตวดา คณะผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลฯ ช่วงบ่ายฝึกการทำใบลานและปิดการสัมมนาด้วยการภาวนาสวดพระเมตตา

เขียนโดย คุณครูกฤติยา อุตสาหะ

สังฆมณฑลราชบุรีจัดวันศึกษาสมณลิขิตเตือนใจ "จงชื่นชมยินดีเถิด"สังฆมณฑลราชบุรีจัดวันศึกษาสมณลิขิตเตือนใจ "จงชื่นชมยินดีเถิด"
       ฝ่ายบุคลาภิบาล สังฆมณฑลจัดวันศึกษาสมณลิขิตเตือนใจ "จงชื่นชมยินดีเถิด" (มธ 5:12) เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2019 เวลา 08.30 น. -15.00 น. ณ หอประชุมเซนต์ปอล โรงเรียนดรุณาราชบุรี โดยมี พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นวิทยากร ให้ความรู้แก่ พระสงฆ์ นักบวช ครูคำสอน และฆราวาสที่สนใจ จำนวน 308 คน

เขียนโดย Super User

"ฟื้นฟูการดำเนินชีวิตคริสตชน วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง" "ฟื้นฟูการดำเนินชีวิตคริสตชน วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง" 
       วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2019 เวลา 10.00 - 12.30 น. โอกาสเตรียมจิตใจก่อนการฉลองวัด คุณพ่อยอห์น ลิสซันดริน เจ้าอาวาส ได้จัดการฟื้นฟูชีวิตคริสตชนวัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง จ.ราชบุรี โดยมีคุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ คุณพ่อสุรชาติ แก้วเสนีย์ พร้อมด้วยทีมงานเป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อเตรียมเฉลิมฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม และเตรียมฉลองเดือนตุลาคม 2019 เป็นเดือนแพร่ธรรมพิเศษ โดยใช้หัวข้อ "เรารักพระบัญญัติของพระศาสนจักร" มีผู้เข้าร่วมจำนวน 90 ท่าน

เขียนโดย Super User

"ฟื้นฟูการดำเนินชีวิตคริสตชน วัดพระคริสตหฤทัย วัดเพลง" "ฟื้นฟูการดำเนินชีวิตคริสตชน วัดพระคริสตหฤทัย วัดเพลง" 
       วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 09.00 - 12.00 น. คุณพ่อสุรพล นันทพรพิสุทธิ์ เจ้าอาวาส ได้จัดการฟื้นฟูชีวิตคริสตชนวัดพระคริสตหฤทัย วัดเพลง จ.ราชบุรี เริ่มด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยคุณพ่อประสิทธิ์ รุจิรัตน์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส หลังพิธีแล้ว คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ คุณพ่อสุรชาติ แก้วเสนีย์ พร้อมด้วยทีมงานได้ให้ความรู้ เพื่อเตรียมเฉลิมฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม และเตรียมฉลองเดือนตุลาคม 2019 เป็นเดือนแพร่ธรรมพิเศษ โดยใช้หัวข้อ "เรารักพระบัญญัติของพระศาสนจักร" มีผู้เข้าร่วมจำนวน 58 ท่าน

เขียนโดย Super User

"ฟื้นฟูการดำเนินชีวิตคริสตชน วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด ท่าเรือ" "ฟื้นฟูการดำเนินชีวิตคริสตชน วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด ท่าเรือ" 
       วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 09.00 - 12.30 น. คุณพ่อมงคล จันทรสุขสันต์ เจ้าอาวาส ได้จัดการฟื้นฟูชีวิตคริสตชนวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด ท่าเรือ จ.กาญจนบุรี เริ่มด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณขอพรพระเจ้าโอกาสวันตรุษจีน หลังพิธีแล้วคุณพ่อสุรชาติ แก้วเสนีย์ พร้อมด้วยทีมงานได้ให้ความรู้ เพื่อเตรียมเฉลิมฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม และเตรียมฉลองเดือนตุลาคม 2019 เป็นเดือนแพร่ธรรมพิเศษ โดยใช้หัวข้อ "เรารักพระบัญญัติของพระศาสนจักร" มีผู้เข้าร่วมจำนวน 9 ท่าน

เขียนโดย Super User

"ฟื้นฟูการดำเนินชีวิตคริสตชน วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ พุถ่อง" "ฟื้นฟูการดำเนินชีวิตคริสตชน วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ พุถ่อง" 
        วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2019 เวลา 09.00 - 12.30 น. คุณพ่อวิชาญ  กิจเจริญ เจ้าอาวาส ได้จัดการฟื้นฟูชีวิตคริสตชนวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ พุถ่อง จ.กาญจนบุรี โดยมีคุณพ่อวัชศิลป์  กฤษเจริญ คุณพ่อสุรชาติ  แก้วเสนีย์ พร้อมด้วยทีมงานเป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อเตรียมเฉลิมฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม และเตรียมฉลองเดือนตุลาคม 2019 เป็นเดือนแพร่ธรรมพิเศษ  โดยใช้หัวข้อ "เรารักพระบัญญัติของพระศาสนจักร" มีผู้เข้าร่วมจำนวน  46  ท่าน

เขียนโดย Super User

"ฟื้นฟูการดำเนินชีวิตคริสตชน วัดนักบุญยอห์นบอสโก ราชบุรี"    "ฟื้นฟูการดำเนินชีวิตคริสตชน วัดนักบุญยอห์นบอสโก ราชบุรี"      
        วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม ค.ศ. 2019 โอกาสเตรียมจิตใจก่อนการฉลองวัด คุณพ่อฟรังซิสเซเวียร์ นิรุต กิจเต่ง เจ้าอาวาส ได้จัดการฟื้นฟูชีวิตคริสตชนวัดนักบุญยอห์น บอสโก ราชบุรี โดยมีคุณพ่อสุรชาติ แก้วเสนีย์ พร้อมด้วยทีมงานเป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อเตรียมเฉลิมฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม และเตรียมฉลองเดือนตุลาคม 2019 เป็นเดือนแพร่ธรรมพิเศษ โดยใช้หัวข้อ "เรารักพระบัญญัติของพระศาสนจักร" มีพระสงฆ์ ซิสเตอร์ ครูคาทอลิกโรงเรียนนารีวิทยา และสัตบุรุษเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 37 ท่าน

เขียนโดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี

นักเรียนคำสอนวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรีจัดวันเด็กที่บ้านห้วยสุด อ.สวนผึ้งนักเรียนคำสอนวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรีจัดวันเด็กที่บ้านห้วยสุด อ.สวนผึ้ง
        วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2019 ฝ่ายจริยธรรม-คำสอน และนักเรียนคำสอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี ได้นำของและปัจจัยที่ได้รับบริจาคไปจัดกิจกรรมวันเด็ก ให้กับเด็ก ๆ ในหมู่บ้านห้วยสุด อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี กิจกรรมเต็มไปด้วยความสุข สนุกสนาน

เขียนโดย ศูนย์สังคมพัฒนาสังฆมณฑลราชบุรี

โครงการพี่เลี้ยงน้อง ที่ศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียนบ้านท่ากุลา อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรีโครงการพี่เลี้ยงน้อง ที่ศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียนบ้านท่ากุลา อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
       วันพุธที่ 16 มกราคม 2562 คณะคุณครูและนักเรียนโรงเรียนวีรศิลป์ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติและโครงการพี่เลี้ยงน้อง ที่ศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียนบ้านท่ากุลา อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี