ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต

ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต

เขียนโดย Super User

"ฟื้นฟูการดำเนินชีวิตคริสตชน วัดนักบุญยอห์นบอสโก ราชบุรี"    "ฟื้นฟูการดำเนินชีวิตคริสตชน วัดนักบุญยอห์นบอสโก ราชบุรี"      
        วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม ค.ศ. 2019 โอกาสเตรียมจิตใจก่อนการฉลองวัด คุณพ่อฟรังซิสเซเวียร์ นิรุต กิจเต่ง เจ้าอาวาส ได้จัดการฟื้นฟูชีวิตคริสตชนวัดนักบุญยอห์น บอสโก ราชบุรี โดยมีคุณพ่อสุรชาติ แก้วเสนีย์ พร้อมด้วยทีมงานเป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อเตรียมเฉลิมฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม และเตรียมฉลองเดือนตุลาคม 2019 เป็นเดือนแพร่ธรรมพิเศษ โดยใช้หัวข้อ "เรารักพระบัญญัติของพระศาสนจักร" มีพระสงฆ์ ซิสเตอร์ ครูคาทอลิกโรงเรียนนารีวิทยา และสัตบุรุษเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 37 ท่าน

เขียนโดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี

นักเรียนคำสอนวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรีจัดวันเด็กที่บ้านห้วยสุด อ.สวนผึ้งนักเรียนคำสอนวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรีจัดวันเด็กที่บ้านห้วยสุด อ.สวนผึ้ง
        วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2019 ฝ่ายจริยธรรม-คำสอน และนักเรียนคำสอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี ได้นำของและปัจจัยที่ได้รับบริจาคไปจัดกิจกรรมวันเด็ก ให้กับเด็ก ๆ ในหมู่บ้านห้วยสุด อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี กิจกรรมเต็มไปด้วยความสุข สนุกสนาน

เขียนโดย ศูนย์สังคมพัฒนาสังฆมณฑลราชบุรี

โครงการพี่เลี้ยงน้อง ที่ศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียนบ้านท่ากุลา อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรีโครงการพี่เลี้ยงน้อง ที่ศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียนบ้านท่ากุลา อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
       วันพุธที่ 16 มกราคม 2562 คณะคุณครูและนักเรียนโรงเรียนวีรศิลป์ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติและโครงการพี่เลี้ยงน้อง ที่ศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียนบ้านท่ากุลา อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

เขียนโดย อ.ธัญญา ศิโรรัตน์ธัญโชค

  ซิสเตอร์ ธมอ.ออกเยี่ยมเยียนผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ญาติของศิษย์เก่าและผู้ร่วมงาน รวม 6 ราย  
     วันพุธที่ 23 มกราคม 2019 ซิสเตอร์รัตนา ระดมกิจ อธิการิณีโรงเรียนนารีวุฒิ และซิสเตอร์สุภาวรรณ โชติผล จิตตาธิการซาเลเซียนผู้ร่วมงานบ้านนารีวุฒิ นำสมาชิกครอบครัวซาเลเซียน ประกอบด้วยผู้แทนคณะศิษย์เก่าโรงเรียนนารีวุฒิ และซาเลเซียนผู้ร่วมงาน ออกเยี่ยมเยียนผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ญาติของศิษย์เก่าและผู้ร่วมงาน รวม 6 ราย

เขียนโดย โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา

โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษาส่งความสุขคริสต์มาสและจัดกิจกรรมวันเด็กที่ชุมชนบ้านบ้องตี้โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษาจัดกิจกรรมคริสต์มาสที่ชุมชนบ้านบ้องตี้
        วันที่ 4-5 มกราคม 2019 ดร.สกุณา น้อยมณีวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา นำตัวแทนคณะครูและนักเรียน ไปส่งมอบความสุขโอกาสคริสต์มาสให้กับชาวบ้านชุมชนบ้องตี้ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ในเขตแพร่ธรรมพิเศษของสังฆมณฑลราชบุรี และได้จัดกิจกรรมสนุกสนานให้กับเด็ก ๆ ในชุมชน ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติด้วย

เขียนโดย ศูนย์สังคมพัฒนาสังฆมณฑลราชบุรี

ซิสเตอร์ผู้รับใช้ฯ เยี่ยมเยียนเด็กพิการไร้สัญชาติซิสเตอร์ผู้รับใช้ฯ เยี่ยมเยียนเด็กพิการไร้สัญชาติ
        วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2018 เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาสังฆมณฑลราชบุรีพร้อมซิสเตอร์วิไลวรรณ ยนปลัดยศ ซิสเตอร์สมปอง ทับปิง คณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเด็กพิการไร้สัญชาติ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

เขียนโดย Super User

"ฟื้นฟูการดำเนินชีวิตคริสตชน วัดนักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซี หาดแตง""ฟื้นฟูการดำเนินชีวิตคริสตชน วัดนักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซี หาดแตง" 
        วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2019 เวลา 10.30 - 14.30 น. โอกาสเตรียมจิตใจก่อนการฉลองวัด คุณพ่ออันตน วาลเซ็กกี เจ้าอาวาส ได้จัดการฟื้นฟูชีวิตคริสตชนวัดนักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซี หาดแตง จ.กาญจนบุรี โดยมีคุณพ่อสุรชาติ  แก้วเสนีย์ พร้อมด้วยทีมงานเป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อเตรียมเฉลิมฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม และเตรียมฉลองเดือนตุลาคม 2019 เป็นเดือนแพร่ธรรมพิเศษ  โดยใช้หัวข้อ "เรารักพระบัญญัติของพระศาสนจักร" มีผู้เข้าร่วมจำนวน  33  ท่าน

เขียนโดย หน่วยงานประกาศพระวรสารสู่ปวงชนสังฆมณฑลราชบุรี

แบ่งปันคริสตศาสนาที่โรงเรียนจรูญศรีวิทยาประชานุกูล ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ราชบุรีแบ่งปันคริสตศาสนาที่โรงเรียนจรูญศรีวิทยาประชานุกูล ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี
      วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2018 หน่วยงานประกาศพระวรสารฯ ได้รับเชิญไปแบ่งปันคริสตศาสนา เรื่องเรือโนอาห์ และการรับศีลล้างของพระเยซูเจ้ากับน.ยอห์น บับติสต์ ให้กับเด็ก ๆ โรงเรียนจรูญศรีวิทยาประชานุกูล ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี มีเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่อนุบาล ถึง ป.6 จำนวน 70 คน และน้อง ๆ เด็กเล็ก 46 คน

เขียนโดย Super User

โรงเรียนนารีวุฒิจัดกิจกรรมส่งความสุขโอกาสคริสต์มาส ให้แก่ชาวบ้านชุมชนบ้องตี้โรงเรียนนารีวุฒิจัดกิจกรรมส่งความสุขโอกาสคริสต์มาส ให้แก่ชาวบ้านชุมชนบ้องตี้
          วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2018 ซิสเตอร์รัตนา ระดมกิจ อธิการิณีโรงเรียนนารีวุฒิ พร้อมด้วยซิสเตอร์นิพา กู้ทรัพย์ ซิสเตอร์จันทรา โคตรกำกับ และสมาชิก SSYV ร่วมกับพี่ VIDES, ตัวแทนศิษย์เก่านารีวุฒิ ได้จัดกิจกรรมส่งความสุขโอกาสคริสต์มาส ให้แก่ชาวบ้านชุมชนบ้องตี้ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

เขียนโดย Super User

 "ฟื้นฟูการดำเนินชีวิตคริสตชน วัดนักบุญเปาโลกลับใจ โพธาราม"   "ฟื้นฟูการดำเนินชีวิตคริสตชน วัดนักบุญเปาโลกลับใจ โพธาราม"
         วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2018 เวลา 13.30 - 17.30 น. โอกาสเตรียมจิตใจก่อนการฉลองวัด คุณพ่อสิทธิพล  พานิชอุดม เจ้าอาวาส ได้จัดการฟื้นฟูชีวิตคริสตชนวัดนักบุญเปาโลกลับใจ โพธาราม จ.ราชบุรี โดยมีคุณพ่อสุรชาติ  แก้วเสนีย์ พร้อมด้วยทีมงานเป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อเตรียมเฉลิมฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม และเตรียมฉลองเดือนตุลาคม 2019 เป็นเดือนแพร่ธรรมพิเศษ  โดยใช้หัวข้อ "เรารักพระบัญญัติของพระศาสนจักร" มีผู้เข้าร่วมจำนวน  29   ท่าน