ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต

ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต

เขียนโดย Super User

ประชุมคณะนักบวชในเขตสังฆมณฑลราชบุรี
ประชุมคณะนักบวชในเขตสังฆมณฑลราชบุรี

       วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน ค.ศ. 2018  ณ ห้องประชุม 2 อาคารราชินีแห่งอัครสาวก เวลา 10.00 น. พระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา  กฤษเจริญ ได้เชิญผู้แทนคณะนักบวชที่ทำงานในเขตสังฆมณฑลราชบุรี  มาพบปะพูดคุยและประชุมร่วมกันเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการฯ และเตรียมฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม - ฉลอง 100 ปี สมณลิขิต Maximum Illud “ปีแพร่ธรรมสังฆมณฑลราชบุรี”