"ฟื้นฟูการดำเนินชีวิตคริสตชน วัดนักบุญอักแนส ชัฏป่าหวาย"

JFolder: :files: พาทที่ระบุไว้ ไม่มีโฟลเดอร์ พาท: /home/kamsonde/domains/rcbmission2019.com/public_html/images/photo/agnes2018_28oct
There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/photo/agnes2018_28oct
เขียนโดย Super User

"ฟื้นฟูการดำเนินชีวิตคริสตชน วัดนักบุญอักแนส ชัฏป่าหวาย"  "ฟื้นฟูการดำเนินชีวิตคริสตชน วัดนักบุญอักแนส ชัฏป่าหวาย" 
         วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2018 เวลา 07.15 - 12.00 น. โอกาสปิดเดือนแม่พระ คุณพ่อวุฒิชัย  อ่องนาวา เจ้าอาวาส ได้จัดการฟื้นฟูชีวิตคริสตชนวัดนักบุญอักแนส ชัฎป่าหวาย  จ.ราชบุรี โดยมีคุณพ่อสุรชาติ  แก้วเสนีย์ พร้อมด้วยทีมงานเป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อเตรียมเฉลิมฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม และเตรียมฉลองเดือนตุลาคม 2019 เป็นเดือนแพร่ธรรมพิเศษ  โดยใช้หัวข้อ "เรารักพระบัญญัติของพระศาสนจักร" มีผู้เข้าร่วมจำนวน  78   ท่าน

    เริ่มด้วยการสวดสายประคำเวลา 07.15 น. และต่อด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณ จากนั้นชมประมวลภาพการสวดสายประคำตามบ้าน  การแสดงรีวิวประกอบเพลงแม่พระของเด็ก ๆ จากบ้านธารหทัย  ถวายช่อดอกไม้ที่แต่ละคนได้เตรียมมาจากที่บ้าน  และคุณพ่อเจ้าวัดยังได้มอบหน่อกล้วยให้แต่ละครอบครัว  ได้นำกลับไปปลูกและขยายพันธุ์เป็นสัญลักษณ์ในโอกาสปิดเดือนแม่พระตุลาคม 2018 โดยตั้งชื่อให้ว่า "กล้วย น.อักแนส"

              หลังพิธีแล้วจึงเป็นการอบรมฟื้นฟูจิตใจโดยทีมอบรมของสังฆมณฑลราชบุรีและรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกันก่อนแยกย้ายกันกลับบ้าน{gallery}agnes2018_28oct{/gallery}


โครงการฟื้นฟูการดำเนินชีวิตคริสตชนสังฆมณฑลราชบุรี 
         มีจุดประสงค์เพื่อเตรียมเฉลิมฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม และเตรียมฉลองเดือนตุลาคม 2019 เป็นเดือนแพร่ธรรมพิเศษ  โดยใช้หัวข้อ "เรารักพระบัญญัติของพระศาสนจักร" ( ระยะเวลาตั้งแต่เดือนมิถุนายน ค.ศ.2018 - เดือนตุลาคม ค.ศ.2019 ) มุ่งหวังให้คริสตชนคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี 4 จังหวัด (จังหวัดราชบุรี
19 วัด, จังหวัดกาญจนบุรี 7 วัด, จังหวัดสมุทรสงคราม 5 วัดและจังหวัดเพชรบุรี 1 วัด) ได้เรียนรู้พระบัญญัติของพระศาสนจักร และนำไปปฏิบัติในการเจริญชีวิตศิษย์พระคริสต์ได้อย่างถูกต้องแท้จริง

++++หลักการและเหตุผลของโครงการ+++
    สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ประกาศให้เดือนตุลาคม ค.ศ. 2019 เป็นเดือนแพร่ธรรมพิเศษ เพื่อเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ 100 ปี สมณลิขิต Maximum Illud ของสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 15  เพื่อช่วยปลุกความกระตือรือร้นสำหรับพันธกิจของพระเยซูคริสตเจ้าในการฟื้นฟูการประกาศพระวรสาร เพื่อให้คริสตชนสามารถดำเนินชีวิตด้วยความมั่นใจ  กลับใจ ในฐานะศิษย์ธรรมทูต  ทรงตั้งหัวข้อสำหรับเดือนตุลาคม ค.ศ. 2019  ว่า รับศีลล้างบาปและส่งไป: พระศาสนจักรของพระคริสตเจ้ามีพันธกิจในโลก (Baptized and sent: the Church of Christ on Mission in the world)  เราได้รับเชิญให้ยืนยันเอกลักษณ์แห่งศีลล้างบาปและเป็นประจักษ์พยานในโลก (สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พุธที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2014)

    สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย เตรียมเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ “350 ปีมิสซังสยาม” ในวันที่ 4 มิถุนายน ค.ศ. 2019 โดยได้ประกาศให้ช่วงเวลา 3 ปี (ค.ศ. 2015 - ค.ศ. 2018) เป็นช่วงเวลาฟื้นฟูชีวิตความเชื่อเพื่อนำคริสตชนคาทอลิกไทยให้ก้าวไกลสู่การประกาศข่าวดี ซึ่งเป็นเหตุการณ์พิเศษที่สำคัญยิ่งสำหรับคริสตชนคาทอลิกไทยทุกคน

    คริสตชนคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี ถึงแม้ว่าได้มีความเชื่อแล้วโดยศีลล้างบาป แต่การปลูกฝังความเชื่อแรกเริ่มยังไม่สามารถทำได้เต็มที่ การเรียนรู้คำสอนต่อเนื่องยังมีจำกัด ความเข้าใจข้อความเชื่อและพระบัญญัติของพระศาสนจักรยังไม่ลึกซึ้งเพียงพอ ขาดประสบการณ์การพบปะการสัมผัสส่วนบุคคลแบบตัวต่อตัวกับพระเยซูคริสตเจ้าและประสบการณ์ความเชื่อในรูปแบบชุมชนคริสตชนที่ชัดเจน จึงทำให้การเจริญชีวิตคริสตชนเป็นไปตามประเพณีปฏิบัติและผิวเผิน ยังไม่ตระหนักและอุทิศตนในบทบาทและหน้าที่ของการเป็นศิษย์พระคริสตเจ้าอย่างแท้จริง (เทียบกฤษฎีกาข้อที่ 4) ดังนั้น ฝ่ายอภิบาลจึงได้จัดโครงการ ฟื้นฟูการดำเนินชีวิต คริสตชน สังฆมณฑลราชบุรีหัวข้อ เรารักพระบัญญัติของพระศาสนจักร ขึ้นเพื่อตอบสนองความความจำเป็นในพระศาสนจักรในปัจจุบัน