"สตรีศิษย์ธรรมทูต ประจักษ์พยานการประกาศข่าวดี"

เขียนโดย คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสตรีฯ

สตรีศิษย์ธรรมทูต ประจักษ์พยานการประกาศข่าวดีสตรีศิษย์ธรรมทูต ประจักษ์พยานการประกาศข่าวดี
         วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2019 คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสตรีจัดอบรมสัมมนาสตรีสังฆมณฑลราชบุรี หัวข้อ "สตรีศิษย์ธรรมทูต ประจักษ์พยานการประกาศข่าวดี" ณ วัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้อง ผู้เข้าร่วมสัมมนา 50 คน ในช่วงเช้าคุณพ่อประสิทธิ์ รุจิรัตน์ พูดคุยให้ข้อคิดการดำเนินชีวิตตามแนวคิดของท่านน.เทเรซาแห่งกัลกัตตาในการทำสิ่งเล็ดๆแต่ทำด้วยความรัก การเป็นผู้สุภาพ การยิ้ม การหัวเราะ และการแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตของซิสเตอร์ประพิศ ซิสเตอร์ สุดาทิพย์ ซิสเตอร์นิตวดา คณะผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลฯ ช่วงบ่ายฝึกการทำใบลานและปิดการสัมมนาด้วยการภาวนาสวดพระเมตตา