สตรีสังฆมณฑลราชบุรี ศึกษาไตร่ตรอง​สมณลิขิต​ Maximum​ Illud​

เขียนโดย Super User

สตรีสังฆมณฑลราชบุรี ศึกษาไตร่ตรอง​สมณลิขิต​ Maximum​ Illud​สตรีสังฆมณฑลราชบุรี ศึกษาไตร่ตรอง​สมณลิขิต​ Maximum​ Illud​
          วันพุธที่ 11 กันยายน 2019 โอกาสสัมมนาสตรี​ สังฆมณฑลราชบุรี​ ณ​ อาสนวิหารแม่พระบังเกิด​ บางนกแขวก คุณพ่อวัชศิลป์​ กฤษเจริญ นำไตร่ตรอง​สมณลิขิต​ เตือนใจ​​ Maximum​ Illud​ ของพระสันตะปาปา​ เบเนดิกต์ที่​ 15​ มีผู้เข้าร่วม​จำนวน​ 45 ท่าน