แบ่งปันประสบการณ์ชีวิต "ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต"

เขียนโดย คุณครูกฤติยา อุตสาหะ

แบ่งปันประสบการณ์ชีวิต "ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต"แบ่งปันประสบการณ์ชีวิต "ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต"
           กิจกรรมการเรียนรู้ โรงเรียนศิษย์พระคริสต์ ชมรมผู้สูงอายุ สังฆมณฑลราชบุรี ครั้งที่ 2 "หัวข้อศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต" วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2019 ณ ห้องประชุม ร.ร.เทพินทร์พิทยา วัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้อง โดยคุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ และคริสตชนใหม่​ พี่เลี้ยงRCIA​ กลุ่มองค์กร ของอาสนวิหารแม่พระบังเกิด​ บางนกแขวกร่วมแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตศิษย์พระคริสต์ศิษย์ธรรมทูต​ มีผู้สูงอายุมาร่วมกิจกรรมวันนี้จำนวน​ 55​ ท่าน