หน่วยประกาศฯ ที่โรงเรียนบ้านหนองครึม อ.โพธาราม

เขียนโดย หน่วยงานประกาศพระวรสารสู่ปวงชนสังฆมณฑลราชบุรี

หน่วยงานประกาศฯที่โรงเรียนบ้านหนองครึม อ.โพธาราม จ.ราชบุรีหน่วยประกาศฯ ที่โรงเรียนบ้านหนองครึม อ.โพธาราม
    วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2018 หน่วยงานประกาศพระสารสู่ปวงชน ราชบุรี ได้นำทีมงานไปแบ่งปันเรื่องราวการสร้างโลกและการบังเกิดของพระเยซู ในช่วงวิชาสังคมให้กับน้อง ๆ โรงเรียนบ้านหนองครึม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี (ร.ร.รัฐบาล) เพื่อจะได้รับรู้ความเป็นมาของศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก โดยการแบ่งช่วงชั้นตั้งแต่อนุบาล 1 - ป.2 และ ป.3 - ป.6

ชุดเด็กเล็กเรียนรู้เรื่องการสร้างโลก เด็กโตเรืองพระบังเกิด มีเด็กนักเรียนทั้งหมด 110 คน เด็ก ๆ ให้ความสนใจและสนุกสนานกันมาก โดยทางเราได้มีการเสริมความรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษให้กับเด็ก ๆ ด้วย พร้อมกับได้มอบขนมเล็ก ๆ น้อย ๆ เป็นของขวัญจากพระกุมารให้กับเด็ก ๆ ด้วย เด็ก ๆ ได้ขอพรจากพระกุมารเพื่อครอบครัวกันด้วย

::::: ชมภาพกิจกรรม :::::