แบ่งปันความรู้คริสตศาสตร์ที่โรงเรียนบ้านนางลี่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

เขียนโดย หน่วยงานประกาศพระวรสารสู่ปวงชนสังฆมณฑลราชบุรี

แบ่งปันความรู้คริสตศาสตร์ที่โรงเรียนบ้านนางลี่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงครามแบ่งปันความรู้คริสตศาสตร์ที่โรงเรียนบ้านนางลี่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
         วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2018 หน่วยงานประกาศพระวรสารจัดกิจกรรมแบ่งปันคริสตศาสตร์ ในคาบวิชาสังคม ให้กับโรงเรียนบ้านนางลี่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 2 เรื่องน้ำศักดิ์สิทธิ์ น้ำแรก คือน้ำท่วมโลก (โนอาห์) น้ำที่สอง คือ พระเยซูเจ้ารับศีลล้างบาป จากยอหน์ บัปติสตา

โดยเล่าเรื่องราวให้เด็ก ๆ ได้รับรู้ ถึงเรื่องราวจากพระธรรมเดิม โยงถึงพระธรรมใหม่ และได้ให้เด็ก ๆ ได้แสดงบทบาทสมมติจากเรื่องราวทั้ง 2 เรื่อง และเด็ก ๆ สามารถตอบคำถามได้อย่างดี เพราะบางคนได้ดูภาพยนตร์เรื่องน้ำวินาศ และได้รู้จักโนอาห์จากในภาพยนตร์แต่วันนี้ได้แสดงเอง เด็ก ๆ ชอบกันมาก มีความสุขสนุกสนานกันทุกคน และได้เสริมบทตัวแสดงเป็นภาษาอังกฤษ ให้เด็กได้เรียนรู้เพิ่มเติมกันอีกด้วย ขอบคุณ ผอ.สุวิทย์ สันธนภัทรพงศ์ไว้ ณ ที่นี้ด้วยที่ได้เชิญเราไปแบ่งปันกิจกรรมเป็นปีที่สอง หลังได้ไปทำครั้งแรกปีที่แล้ว (2017)

::::: ชมภาพกิจกรรม ::::