กิจกรรมแบ่งปันเรื่องราวคริสตศาสนาโรงเรียนบ้านหนองหิน อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี

เขียนโดย หน่วยงานประกาศพระวรสารสู่ปวงชนสังฆมณฑลราชบุรี

กิจกรรมแบ่งปันเรื่องราวคริสตศาสนาโรงเรียนบ้านหนองหิน อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรีกิจกรรมแบ่งปันเรื่องราวคริสตศาสนาโรงเรียนบ้านหนองหิน อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี
           วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2018 หน่วยงานประกาศพระวรสารฯราชบุรี จัดกิจกรรมแบ่งปันเรื่องราวคริสตศาสนาให้กับเด็กโรงเรียนบ้านหนองหิน อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี โดยคุณพ่อวีระเทพ วาทนเสรี คุณพ่อสมบูรณ์ แสงประสิทธิ์ และทีมงานเรือ่งราวการบังเกิดของพระเยซูเจ้า และการสร้างโลก ให้เด็ก ๆ ได้รู้เรื่องราวความเป็นมาของศาสนาคริสต์ คาทอลิก

คุณพ่อสมบูรณ์ แสงประสิทธิ์ ได้เล่านิทาน คติสอนใจให้กับเด็กได้ฟังด้วย ทุกคนชอบนิทานของคุณพ่อมาก เด็กนักเรียน ครู อาสา และทีมงาน รวม 84 คน

:::: ชมภาพกิจกรรม ::::