แบ่งปันเรื่องราวการบังเกิดของพระเยซูเจ้าที่วัดใหม่สีหมื่น ต.บางนกแขวก จ.สมุทรสงคราม

เขียนโดย หน่วยงานประกาศพระวรสารสู่ปวงชนสังฆมณฑลราชบุรี

แบ่งปันเรื่องราวการบังเกิดของพระเยซูเจ้าที่วัดใหม่สีหมื่น ต.บางนกแขวก จ.สมุทรสงคราม
               วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2018 หน่วยงานประกาศพระวรสารฯ แบ่งปันเรื่องราวการบังเกิดของพระเยซูเจ้า ให้กับบรรดาเด็ก ๆ ที่หลวงพ่อพงศ์ เจ้าอาวาสวัดใหม่สีหมื่น ต.บางนกแขวก จ.สมุทรสงคราม ท่านได้อุปถัมภ์ เด็กยากจนและส่งเสียให้มีการศึกษาจบ มีงานทำ และให้เด็ก ๆ ที่ท่านส่งเสียจนได้ปริญญา ได้งานทำมั่นคงได้กลับไปช่วยเหลือ บรรดาเด็ก ๆ ที่ด้อยโอกาส โดยการส่งเงินไปช่วยเหลือตามบ้านเด็กต่าง ๆ ที่เลี้ยงเด็กยากจน

ซึ่งเป็นการปลูกฝังให้เด็ก ๆ ที่ท่านได้ช่วยมีจิตตารมณ์ในการให้ และรู้จักแบ่งปันให้ผู้อื่นด้วย ไม่ใช่รอรับอย่างเดียว และเด็กทุกคนต้องทำงานและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในวันนั้นเรามีจิตอาสาได้ไปสอนให้เด็กตัดผมเพื่อที่เด็ก ๆ จะได้ตัดกันเองได้ เด็กที่หลวงพ่ออุปถัมภ์ มีตั้งแต่ ป.1ถึงปริญญาตรี บางคนได้เป็นตำรวจ ทหาร พยาบาล และทุกคนก็ซึมซับจิตตารมณ์โดยไม่ลืมสถานที่ที่ให้โอกาสพวกเขา โดยพวกเขาจะคอยแวะเวียนกลับมาคอยช่วยงานหลวงพ่อ และบางคนก็กลับมาอุปถัมภ์ น้อง ๆ เด็กรุ่นใหม่ต่อไป เด็กทั้งหมดรวมทั้งที่เรียนมหาลัยด้วย จำนวน 80 คน และถ้าหากท่านใดสนใจจะทำบุญ ข้าวสาร อาหารแห้ง หรือจะไปเลี้ยงวันเกิดให้กับเด็ก ๆ ทางหลวงพ่อมีความยินดี ติดต่อไปได้ที่วัดใหม่สี่หมื่น ทางหน่วยงานฯ ได้นำอาหารแห้งไปมอบให้กับทางวัดไว้เลี้ยงเด็ก ๆ ด้วย และเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวให้กับเด็ก ๆ ด้วย

:::: ชมภาพกิจกรรม ::::