แบ่งปันคริสตศาสนาที่โรงเรียนจรูญศรีวิทยาประชานุกูล ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี

เขียนโดย หน่วยงานประกาศพระวรสารสู่ปวงชนสังฆมณฑลราชบุรี

แบ่งปันคริสตศาสนาที่โรงเรียนจรูญศรีวิทยาประชานุกูล ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ราชบุรีแบ่งปันคริสตศาสนาที่โรงเรียนจรูญศรีวิทยาประชานุกูล ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี
      วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2018 หน่วยงานประกาศพระวรสารฯ ได้รับเชิญไปแบ่งปันคริสตศาสนา เรื่องเรือโนอาห์ และการรับศีลล้างของพระเยซูเจ้ากับน.ยอห์น บับติสต์ ให้กับเด็ก ๆ โรงเรียนจรูญศรีวิทยาประชานุกูล ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี มีเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่อนุบาล ถึง ป.6 จำนวน 70 คน และน้อง ๆ เด็กเล็ก 46 คน

โดยเด็กใหญ่ทำกิจกรรมการแสดง ตอบคำถาม น้องเด็กเล็กระบายสีภาพ เด็ก ๆ ให้ความร่วมมือกันดีทุกคนและสนุกสนานกันมาก เด็กเรียนรู้ได้เร็วมากและได้ทบทวนถึงคราวที่แล้วเรื่องการสร้างโลกและการบังเกิดของพระเยซูเจ้า เด็กจดจำได้ดีและตอบคำถามได้หมด

::: ชมภาพกิจกรรม ::::