ซิสเตอร์ผู้รับใช้ฯ เยี่ยมเยียนเด็กพิการไร้สัญชาติ

เขียนโดย ศูนย์สังคมพัฒนาสังฆมณฑลราชบุรี

ซิสเตอร์ผู้รับใช้ฯ เยี่ยมเยียนเด็กพิการไร้สัญชาติซิสเตอร์ผู้รับใช้ฯ เยี่ยมเยียนเด็กพิการไร้สัญชาติ
        วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2018 เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาสังฆมณฑลราชบุรีพร้อมซิสเตอร์วิไลวรรณ ยนปลัดยศ ซิสเตอร์สมปอง ทับปิง คณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเด็กพิการไร้สัญชาติ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี