โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษาส่งความสุขคริสต์มาสและจัดกิจกรรมวันเด็กที่ชุมชนบ้านบ้องตี้

เขียนโดย โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา

โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษาส่งความสุขคริสต์มาสและจัดกิจกรรมวันเด็กที่ชุมชนบ้านบ้องตี้โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษาจัดกิจกรรมคริสต์มาสที่ชุมชนบ้านบ้องตี้
        วันที่ 4-5 มกราคม 2019 ดร.สกุณา น้อยมณีวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา นำตัวแทนคณะครูและนักเรียน ไปส่งมอบความสุขโอกาสคริสต์มาสให้กับชาวบ้านชุมชนบ้องตี้ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ในเขตแพร่ธรรมพิเศษของสังฆมณฑลราชบุรี และได้จัดกิจกรรมสนุกสนานให้กับเด็ก ๆ ในชุมชน ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติด้วย