โครงการพี่เลี้ยงน้อง ที่ศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียนบ้านท่ากุลา อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

เขียนโดย ศูนย์สังคมพัฒนาสังฆมณฑลราชบุรี

โครงการพี่เลี้ยงน้อง ที่ศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียนบ้านท่ากุลา อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรีโครงการพี่เลี้ยงน้อง ที่ศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียนบ้านท่ากุลา อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
       วันพุธที่ 16 มกราคม 2562 คณะคุณครูและนักเรียนโรงเรียนวีรศิลป์ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติและโครงการพี่เลี้ยงน้อง ที่ศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียนบ้านท่ากุลา อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

ภาพ-ข่าวโดย ศูนย์สังคมพัฒนาสังฆมณฑลราชบุรี