คณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ ลงพื้นที่เยี่ยมเด็กพิการไร้สัญชาติ

เขียนโดย ศูนย์สังคมพัฒนาสังฆมณฑลราชบุรี

คณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ ลงพื้นที่เยี่ยมเด็กพิการไร้สัญชาติคณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ ลงพื้นที่เยี่ยมเด็กพิการไร้สัญชาติ
      วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯราชบุรีพร้อมกับซิสเตอร์วิไลวรรณ ยนปลัดยศ และเยาวนารี คณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ ลงพื้นที่เยี่ยมเด็กพิการไร้สัญชาติ ผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี