เวชบุคคลฯสังฆมณฑลราชบุรีลงพื้นที่ตรวจสุขภาพ ณ บ้านบ้องตี้ล่าง

เขียนโดย Super User

เวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรีลงพื้นที่ตรวจสุขภาพเบื้องต้น ณ บ้านบ้องตี้ล่างเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรีลงพื้นที่ตรวจสุขภาพเบื้องต้น ณ บ้านบ้องตี้ล่าง
              วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2019 เวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี นำโดย คุณสมจิตร ศักดิ์สิทธิกร ประธาน พร้อมด้วยครูคำสอน มาสเตอร์เณร ลงพื่นที่ ตรวจสุขภาพเบื้องต้น ณ บ้านบ้องตี้ล่าง อ.โทรโยค จ.กาญจนบุรี ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่แพร่ธรรมของสังฆมณฑลราชบุรี ปัจจุบัน มี คพ.ปราโมทย์ นิลเพ็ชร เจ้าอาวาสวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ พุถ่อง เป็นผู้ดูแลและอภิบาลความเชื่อ

:::: ภาพข่าว :::: โดย พนิดา แหวกวารี