ประชุมคณะกรรมการ "ปีแพร่ธรรมสังฆมณฑลราชบุรี" ครั้งที่ 1

เขียนโดย Super User

ประชุมคณะกรรมการ "ปีแพร่ธรรมสังฆมณฑลราชบุรี" ครั้งที่ 1
ประชุมคณะกรรมการ "ปีแพร่ธรรมสังฆมณฑลราชบุรี" ครั้งที่ 1

        เมื่อวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2018 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารมารีอา โรงเรียนดำเนินวิทยา ราชบุรี พระสังฆราช ยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ได้เชิญคณะกรรมการเตรียมฉลอง “350 ปีมิสซังสยาม” และ 100ปี สมณลิขิต “MAXIMUM ILLUD” ร่วมประชุมกันเพื่อปรึกษา หารือและวางแผนงานโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ที่จะจัดทำในโอกาส "ปีแพร่ธรรมสังฆมณฑลราชบุรี" ตุลาคม 2018-2019 เพื่อเป็นการส่งเสริมความเชื่อให้กับคริสตชนในสังฆมณฑลราชบุรีจะได้มั่นคง และเข็มแข็งมากยิ่งขึ้น โดยพระสังฆราชได้มอบนโยบายให้แต่ละฝ่ายได้ช่วยกันคิดโครงการ-งาน-กิจกรรมที่จะกระทำและนำมาเสนอในการประชุมครั้งต่อไป