วัดนักบุญเปาโลกลับใจโพธาราม จัดแสวงบุญ 9 วัด

เขียนโดย Super User

วัดนักบุญ "เปาโลกลับใจ" โพธาราม ศิษย์ติดตาม พระคุณ บุญราศี
ร่วมฉลอง สามร้อย ห้าสิบปี สุขฤดี รับพระคุณ การรุณย์กัน

"พ่อสิทธิพล" นำขอพร ก่อนเดินทาง สุขสว่าง ในพระคริสต์ จิตหมายมั่น
บ้าน"ผู้หว่าน" ผ่านไป อาลัยครัน รำลึกท่าน "ยวงนิตโย" โอ้พระคุณ

พ่อนำสวด ตามประสงค์ สันตะบิดร ร่วมวิงวอน "สันติคาม" บุญตามหนุน
พระบิดา วันทา สิริบุญ รุ่งโรจน์คุณ การุณย์ อบอุ่นใจ

สายประคำ นำชีวี สวดสิบเม็ด พระเสด็จ สู่สวรรค์ วันสดใส
เราพี่น้อง โพธาราม ต่างร่วมใจ สวดเสียงใส มีพ่อนำ เดินทางธรรม

สักการะสถาน "พ่อบุญเกิด" เทิดพระคริสต์ เราเป็นศิษย์ ติดตาม หนทางนั้น
ต้องประกาศ ข่าวดี ด้วยชีวัน ร่วมใจกัน สวดประคำ น้อมนำใจ

แล้วข้ามฝั่ง ดั่งโลก สู่สวรรค์ วัดเปโตร ศิลานั่น ท่านตั้งไว้
เป็นรากฐาน คริสตชน ของวัดใน สังฆมณฑล ทั่วไทย พี่น้องกัน

จากสามพราน เปโตร สู่สวนผัก ศีลแห่งรัก มหาสนิท มิบิดผัน
พระรักเรา เรารักพระ และรักกัน เพราะเรานั้น คือศิษย์ นิจนิรันดร์

จากสวนผัก พักใหญ่ ไปสามเสน วัดเขมร วัดญวน ชวนใฝ่ฝัน
วัดฟรังซิส เซเวียร์ พระโตนั่น เสียงสนั่น สวดประคำ นำชีวา

วัดแม่พระ คอนเซ็ปชั่น แดนเขมร สวดเช้าเย็น สายประคำ นำหรรษา
สังฆราช ยอนห์บอสโก ท่านปัญญา แนะเน้นมา เราลูกวัด ปฏิบัติตาม

คุณพ่อสิท- ธิพลเล่า เรื่องเก่าก่อน ให้คิดย้อน รำลึกคุณ ทูลถวาย
พระเมตตา รักษาคน ทั้งใจกาย ตาบอดหาย เยรีโค พระโตนาม

มาขอพร "วัดแม่พระลูกประคำ" กาลหว่าร์ สวดวันทา มารีอา ครบหนึ่งสาย
ทั่วทุกคน แนบสนิท ชิดพระกาย สามแสนสาย ห้าหมื่น ฟื้นทั่วไทย

พระแม่เสด็จ สู่สวรรค์ ข้อความเชื่อ เป็นบุญเหลือ "อัสสัมชัญ" วิหารใหญ่
เป็นวัดแม่ อาสน์วิหาร อันเกรียงไกร บรรจุไว้ ร่างผู้ใหญ่ ในมณฑล

ให้ทุกคน ภาวนา ขอพรพระ สุดแต่จะ อธิษฐาน ประทานให้
เพราะรักองค์ ยิ่งใหญ่ กว่ารักใด สุขฤทัย ในรักองค์ พระทรงธรรม์

ก้มกราบแม่ กตัญูญู รู้คุณท่าน อภิบาล คุ้มไทย ให้มีหวัง
ถึงเซนต์หลุย วัดสวย ช่วยคริสตังค์ รวมพลัง สวดถวาย ไม่วายวัน

วัดที่เก้า "พระจิตเจ้า" เชิญเสด็จ ขับร้องเสร็จ รับพระคุณ การุณย์มั่น
สวดข้าแต่ พระบิดา วันทาพลัน สิริอัน โรจนา พระอวยพร

"เอเชียทีค" ที่สุดท้าย จำใจจาก สองฝั่งฟาก เจ้าพระยา สโมสร
มีพระอยู่ สุขฤทัย ในพระพร ขอจบกลอน ข่าวดี มีสุขเทอญ::: ชมภาพเพิ่มเติม โดย คุณพนิดา แหวกวารี :::